infoo@ospiragreen.se   010-243 28 13

  mailo@okolpa.se    08-795 74 27

  • Kolpa

Adress

Kolpa Ortopedi och Skobutik
Spånga Torg 8
163 51 Spånga

Tel: 08-795 74 27
E-post: mailo@okolpa.se

Öppettider

Mån-fre: 10-18
Lör: 10-14
Sön/helgdag: Stängt

Kontakta oss

Allmänna villkor / Köpvillkor


KÖPVILLKOR

Köpevillkor
Tillämplighet. Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med detsamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning 
Alla beställningar sker via vår webshop. Är beställare under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köp genomföres. Beställning som genomföres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Betalningssätt 
Ert köp sker via Klarna Checkout, se villkor Klarna Checkout vid utcheckning. Allt sker över en säker anslutning via Klarna Checkout. Så snart köpet är slutfört skickas en automatisk orderbekräftelse ut via epost.

Priser 
En fraktkostnad på 49 kr tillkommer på order under 500 kr. Alla priser på vår hemsida är inklusive 25 % moms.

Leveranstider 
Alla av oss saluförda varor är på hemsidan vanligtvis inom 3 arbetsdagar om inte annat anges. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa köpevillkor innan effektuering av order sker.

Leveranser 
Alla leveranser sker med av oss vald speditör, vanligtvis Postnord. Det är på köparens ansvar att se till att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt. För de fall paketet som innehåller beställda varor inte kan levereras i brevinkastet åligger det köparen att hämta dessa på närmaste avhämtningsställe angivet av Postnord. Det åligger köparen att se till att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet. Leverans sker enbart inom Sverige i fall ej annat avtalats.

Outlösta paket 
Om kund av någon anledning får förhinder och inte kan hämta ut försändelse, meddelas detta omgående på info@spiragreen.se. Vid utebliven kontakt debiteras kund upp till 250 kr för utlägg om frakt och administrationskostnader.

Leveransförseningar 
Om det uppstår leveransförseningar utom vår kontroll, t ex då leverantören inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss meddelas kund snarast om förseningen. Kund har då rätt att häva köpet. Dock frånsäger SpiraGreen Sweden AB sig ersättningsansvar till kund för eventuell skada som försening åstadkommit.

Transportskador 
Om paketet och/eller varan är skadat vid uthämtning ska kund omgående göra en skadeanmälan vid uthämtningsstället samt meddela detta på info@spiragreen.se. Detsamma gäller om ni upptäcker att varan är skadad när ni öppnar paketet.

Förändring av order 
Kund äger fram till den punkt order expedieras (nästföljande dag 12.00) rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning 
Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram nästföljande dag 12.00. Avbeställning efter det att ordern expedierats är ej möjlig. Kund är i de fall vi utfört order i samtliga fall skyldig att mottaga sänd vara. Avbeställning av ej lagerförd vara vilken beställts av kund är ej möjlig efter det att vi beställt densamma från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt 
SpiraGreen Sweden AB tillämpar Distansavtalslagen. Det innebär att du som kund har rätt till 14 dagars returrätt. Ångerrätten är villkorslös. Av hygienskäl är produkter som stödstrumpbyxor undantagna från ångerrätten. Vid retur av en sådan produkt skall förpackningen vara obruten och produkten helt oanvänd.

Vid en retur pga ånger står du som kund för returfraktkostnaden. 

Vid en reklamation eller annan tillfällighet (att du exempelvis fått fel vara skickad till dig) står vi för returkostnaden.

Vill du returnera en mindre vara (sulor, fotvårdsprodukter eller liknande) kan denna skickas tillbaka till oss via Posten, och du som kund står för fraktkostnaden - vanligtvis mellan 10-30kr beroende på paketets vikt.

Varan skall returneras i oförändrat skick och i sin originalförpackning. Tänk alltid på att skydda förpackningen. Använd alltid ett skyddande emballage och tejpa aldrig på produktförpackningen. SpiraGreen Sewden AB förbehåller sig rätten att debitera dig som kund om något skulle saknas. Prisavdrag kan göras om en returnerad produkt vid kontroll anses ha använts på ett ovårdat sätt före retur eller om produktens förpackning är grovt skadad (pga bristande emballering). Returer som skickas mot postförskott löses ej ut.

Konsumentverkets blankett för ångerrätt hittar du här.

Returinformation ovan gäller kunder inom Sverige. 

Återbetalning 
Återbetalning sker till bankkonto eller det aktuella betalkortet kund betalat med. Återbetalning sker snarast möjligt från att vi har mottagit och godkänt retur. All återbetalning sker via Klarna.

Reklamationer 
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett garantitid gällande för vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Vid reklamation efter garantitidens utgång skall köpare påvisa att anmärkt fel fanns vid leveranstillfället. Vi förbehåller oss rätten att ersätta och/eller avhjälpa defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Emballage vid retur/reklamation
Varan ska återsändas i oskadad originalförpackning och ska emballeras på ett sådant vis att de inte kan skadas under transporten. Tänk på att vid retur är det köparen som står risken vid transport. Använd alltid ett skyddande emballage, tejpa aldrig på produktförpackningen.

SpiraGreen Sweden AB förbehåller sig rätten att debitera kund om något skulle saknas. Prisavdrag kan ske om returnerad produkt vid kontroll anses ha använts på ett ovårdat sätt före retur eller om produktens förpackning är grovt skadad (pga bristande emballering). Returer sänt mot postförskott löses ej ut.

Information 
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi garanterar ej att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist 
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure
 
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Övrigt

Det går inte att returnera och/eller reklamera online köp i vår fysiska butik.


Av tekniska skäl kan färgerna på varorna/artiklarna avvika något från verkligheten.

Vi reserverar oss för slutförsäljning, att artiklar kan utgå ur sortiment samt feltryck. Vi förbehåller oss rätten att byta ut beställd vara mot likvärdig produkt.

Adress

SpiraGreen Sweden AB
Mariagatan 30
571 33 Nässjö

Telefon: 010-243 28 13

Sajtkarta

Följ oss