infoo@ospiragreen.se   010-243 28 13

  mailo@okolpa.se    08-795 74 27

  • Kolpa

Adress

Kolpa Ortopedi och Skobutik
Spånga Torg 8
163 51 Spånga

Tel: 08-795 74 27
E-post: mailo@okolpa.se

Öppettider

Mån-fre: 10-18
Lör: 10-14
Sön/helgdag: Stängt

Kontakta oss

Om Spiragreen

Spiragreen Sweden AB är ett Forsknings-/utvecklingscentrum med e-shop som ligger i framkant när det gäller att utveckla den svenska vården till en mer individcentrerad organisation. Vårt mål är en välutrustad och utomordentligt informerad, självständig samt kunnig vårdtagare/kund.

Dotterbolaget ingår som resurs inom samtliga områden av Carballos Klinic ABs forsknings- och utvecklingsstrategier.

Just nu

  • Forskning på ”Ensamhetens betydelse för sjukdom hos äldre”
  • Uppstart av patientskola med fokus på förebyggande hälsovård och för att förhindra återinsjuknande.
  • Utveckling av hemsida med information om NDS (non-drug-strategies som till exempel FaR – Fysisk Aktivitet på recept, som syftar till att på sikt skapa ett referenscentrum om Integrativ Medicin i svensk primärvård ur patientens perspektiv.
  • Utveckling av behandlingshjälpmedel för, till exempel, egenvårdstekniker grundade på akupunkturprinciper.
  • Undersökning av fördelar med att bygga upp en kund/patientorganisation som ekonomisk förening för att uppmuntra patientdelaktighet i primärvården.
  • Forskning kring rökavvänjning.

Adress

SpiraGreen Sweden AB
Mariagatan 30
571 33 Nässjö

Telefon: 010-243 28 13

Sajtkarta

Följ oss